Поръчай с Takeaway

Защита на личните данни


Политика на „РИБС БГ“ ЕООД за защита на личните данни

Общи положения

От 25.05.2018 г. влиза в сила нов регламент приет от ЕС за защита на личните данни (GDPR). Целта му е гарантиране защитата на личните данни на физическите лица от всички страни членки на ЕС и тяхната по-сигурна обработка.

„РИБС БГ“ ЕООД,  като администратор на лични данни и собственик на сайта www.pizzaro.bg, отговаря на изискванията на новия регламент, като събира и обработва лични данни на лицата единствено с цел, за да може да бъде предоставяна услугата, като има задължението да съхранява отговорно и законосъобразно личната информация на физическите лица съгласно нормативните изисквания.

Администратор на лични данни

 1. Фирма: „РИБС БГ“ ЕООД
 2. ЕИК: 204474186
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. Евлоги Георгиев, бл. 1, ет. 5, ап. 22
 4. Имейл: pizzarovarna@gmail.com
 5. Телефон: +359 87 832 3233

Компетентен надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

С настоящата политика за защита на личните данни „РИБС БГ“ ЕООД  декларира, че прилага всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите на сайта www.pizzaro.bg, които са описани в приложимите в страната нормативни актове и закони.

В настоящата политика е описано на достъпен и разбираем език какви действия се извършват с личните данни на потребителите, предоставени на „РИБС БГ“ ЕООД  посредством сайта www.pizzaro.bg.

Какво се приема за лични данни

Данни или информация, която би могла да идентифицира дадено физическо лице като: име, ЕГН, телефонен номер, имейл, клиентски код, IP адрес и др.

Какви данни събираме и с каква цел

С цел предоставяне на качествена и навременна услуга „РИБС БГ“ ЕООД  събира следните лични данни:

Име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, адрес, информация за направените поръчки, статус на плащанията, IP адрес, данни от „бисквитки“.

Защо ни е необходима тази информация

 • Да може потребителите да извършват поръчки през сайта
 • Да може да създадем/създадете потребителски профил
 • Да бъдете идентифицирани при влизането Ви във Вашия профил
 • Да можем да се свържем с Вас при получаване и изпълнение на Вашата поръчка.
 • Да бъдете уведомени за направени промени и актуализации.
 • Да бъдете информирани за статуса на Вашата поръчка и при необходимост да отстраним евентуално възникнали с нея проблеми.
 • Да можем да изпълним и доставим Вашата поръчка в необходимото качество и времеви срок.
 • Да можем да отговорим на Вашите въпроси и запитвания.
 • Да Ви предоставим други допълнителни услуги по Ваше желание.
 • Да извършим анализи и проучвания с цел подобряване качеството на нашите услуги.

Вашите данни биват обработвани по следния начин: събиране, съхранение, редактиране, предаване, коригиране, изтриване и др.

Основната причина да събираме и обработваме Вашите лични данни е за да може да изпълним Вашата поръчка в качеството си на добър търговец, а Вие като потребител да получите качествена и навременна услуга.

При нужда от допълнителна информация по отношение обработката на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на имейл pizzarovarna@gmail.com или на адрес гр. Варна, район Приморски, ул. Евлоги Георгиев, бл. 1, ет. 5, ап. 22.

По всяко време имате пълното право да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, като писмено заявите това на нашия имейл pizzarovarna@gmail.com или на адрес гр. Варна, район Приморски, ул. Евлоги Георгиев, бл. 1, ет. 5, ап. 22.

Понастоящем „РИБС БГ“ ЕООД посредством сайта www.pizzaro.bg не събира лични данни за маркетингова цел. Такава информация може да бъде събирана след получаване на изрично съгласие от Ваша страна.

Как ние получаваме Вашите данни

За да можем да Ви предоставим нашите продукти и услуги, предоставените от Вас лични данни се обработват по следния начин:

 • Чрез посещение на нашия сайт pizzaro.bg
 • Чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, операционна система и тип браузър, данни от„бисквитки“.
 • Чрез попълване от Ваша страна на онлайн форми и формуляри на сайта pizzaro.bg
 • При актуализиране и коригиране на данни по Ваше искане на хартиен носител или в електронната среда.
 • При поръчка направена по телефон или имейл

Предоставяне на лични данни на потребителите с трети лица

„РИБС БГ“ ЕООД споделя Вашите лични данни с трети страни при гарантирани защитни мерки и договорни отношения, които поддържат нашите услуги и спомагат за тяхното изпълнение. Пример за такъв тип трети страни могат да бъдат: куриери, уеб хостинг компании, банкови институции, регулаторен орган и държавни институции, съгласно приложимите закони, и др., както и всяко друго лице, при условие, че сте дали съгласието си за това.

„РИБС БГ“ ЕООД и в частност сайта www.pizzaro.bg не продава, споделя или разпространява по какъвто и да било друг начин или за други цели Вашите лични данни, извън описаните в текущата Политика, освен при изрично дадено от Ваша страна съгласие.

Политика за използване на бисквитки

За повече информация, моля посетете следната страница.

Какви са Вашите права по отношение на предоставените лични данни

По отношение защитата на личните данни съгласно българското и европейското законодателство, в т.ч. GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни), физическите лица могат да упражнят следните права:

 • Право на достъп до информацията и личните данни, които се обработват и получаване на копие от тях.
 • Право да поискате коригиране на информацията, ако откриете неточности или грешки, както и при нужда от актуализиране на Вашите лични данни, като за целта изпратите имейл на pizzarovarna@gmail.com или на адрес гр. Варна, район Приморски, ул. Евлоги Георгиев, бл. 1, ет. 5, ап. 22.
 • Право да поискате спиране или ограничаване обработката на Вашите лични данни от „РИБС БГ“ ЕООД и в частност сайта pizzaro.bg в определените от закона и Регламента случаи.
 • Право да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако са налице условия за това.
 • Право на възражение Вашите лични данни да бъдат споделяни и предоставяни на трети лица.
 • Право във всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани.

Имайте в предвид обаче, че в този случай ние няма да бъдем в състояние да поддържаме Вашия профил в сайта и да Ви предоставим нашите продукти и услуги. При отправено от Вас желание Вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако това противоречи на закона или на легални интереси на „РИБС БГ“ ЕООД.

 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинночитаем формат, който е общоупотребяван;
 • Право за отправяне на жалба и молба за защита на Вашите права пред Комисията за защита на личните данни, в случай, че сте установили предпоставки за тяхното нарушаване.

Всички от горепосочените права могат да бъдат упражнени по всяко време като се свържете с нас на имейл pizzarovarna@gmail.com или на адрес гр. Варна, район Приморски, ул. Евлоги Георгиев, бл. 1, ет. 5, ап. 22.

Промени в настоящата политика

Настоящата Политика за защита на личните данни периодично може да претърпява промени и актуализации във връзка с променящите се законови, технически или бизнес изисквания. За тези промени Вие ще бъдете своевременно уведомени. Ако по някаква причина би се наложило Вашите лични данни да бъдат редактирани във връзка с тяхната обработка, Вашето съгласие ще бъде предварително потърсено на предоставената от Вас електронна поща или чрез искане от страна на  „РИБС БГ“ ЕООД и в частност сайта www.pizzaro.bg за потвърждение и съгласие или отказ от новите политики за защита.

По този начин ще имате възможност да прекратите използването на всички или само на някои от предлаганите от нас услуги и да упражните Вашите права, посочени по-горе в страницата.